Lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia

Tháng Hai 1, 2018 12:08 sáng

Một trong những  tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì trường phải đạt CQG nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác dạy và học, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc huy động các nguồn lực cùng tham gia phát triển GD&ĐT. Do vậy, trường THCS Hà Hiệu đã được Nhà nước đầu tư xây dựng để trường được công nhận đạt CQG và khẳng định được chất lượng giáo dục, phát huy hiệu quả hoạt động trong các mặt công tác của ngành.

20180103_094255 20180103_094311