Giới thiệu

Trường THCS Hà Hiệu  được thành lập từ năm 1993 . Trường  nằm ở trung tâm xã . Trường có diện tích rộng 3000m2. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 22 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Hà Hiệu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt LĐTT, chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen

.IMG_20140318_13261320140905_081506

3