11717281_787773888008513_2023577236_n

Tập huấn CNTT

Ngày 31/08, tại trường THTT chợ rã 2. PGD tổ chức tập huấn cổng TTĐT cho các trường TH,THCS