Thâm niên

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG CƠ BẢN NC THƯỜNG thực lĩnh 1 Nguyễn Thị Hồng TP 29000 25 200000 925000 2 Lê Thu Thuỷ NV 25000 24 100000 700000 3 Nguyễn Thị Thuỷ PP 29000 26 200000 954000 4 Nguyễn Thị Hằng KT 28000 25 200000 900000 5 Trần Mai…

Thông báo kế hoạch nhận học sinh hè 2015

Tất cả học sinh xin vào học phải đăng ký học hè để làm quen với nề nếp của nhà trường, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Sau khóa hè, nếu học sinh có tiến bộ, thích nghi với sinh…

Thông báo quy định về đồng phục năm học 2014 -2015

I. Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: 1. Đối với nữ sinh: • Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo dài trắng theo đúng mẫu qui định. • Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng vạt ngang,…